zvláštní poděkování
Volný.cz

Víra tipy

Křesťanský magazín
Ikonický Gaudího chrám Sagrada Família nebo památné opatství Montserrat navštívili čeští poutníci, kteří ale přijeli do Katalánska především za novými varhanami určenými pro pražskou katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Režie J. Vávra (Premiéra). Nové varhany pro svatovítskou katedrálu vznikají v malé katalánské obci El Papiol ve varhanářské dílně Gerharda Grenzinga. Jejich výroba se dostala do závěrečné fáze. Varhany jsou v dílně sestaveny, a tak k nim mohli usednout skuteční mistři a rozezvučet novotou vonící píšťaly v ušlechtilých akordech varhanních skladeb.
Vysílání: 27.10., 12.15 hod., ČT2
Opakování: 28.10., ČT2., 31.10., ČT2

Cesty víry: Orosia – neznámá česká světice
Příběh velkomoravské princezny a patronky španělského města Jaca, která spojuje český a španělský lid. Režie J. K. Studničková a O. M. Schmidt (Premiéra). Psal se rok 864, když se českému knížeti Mojslavovi narodila dcera Dobroslava. Brzy se však stala sirotkem a tak byla adoptována prvními českými křesťanskými panovníky – šlechtici, knížecími manželi Bořivojem a Ludmilou, prarodiči svatého Václava. Dobroslava se tak stává členkou českého vládnoucího rodu a díky pokrevní příbuznosti Bořivoje s moravským panovníkem Svatoplukem také příslušnicí velkomoravského královského dvora a princeznou. Vzhledem k svému šlechtickému původu ji na přání samotného papeže Jana VIII. proto doporučil biskup Metoděj jako manželku pro syna španělského krále. A tak se asi v 16 letech vydává mladičká Dobroslava s velkým doprovodem do Španělska, aby se stala manželkou syna navarrského krále – Fortuny I. Cestou je však přepadena a zajata muslimskými Maury a když se odmítne stát ženou jejich velitele, je mučena a nakonec popravena. Její ostatky jsou dodnes uloženy ve španělském města Jaca. Španělé, Francouzi, Italové i jiné národy světa každého 25. června zbožně uctívají jako svatou Orosii ve svátek nazvaný "Fiesta Santa Orosia". Je patronkou vinařů a ochránkyní před nepřízní počasí a za svatou je uznávána jak katolickou, tak pravoslavnou církví. Je ochránkyní před kletbou a posedlostí a ochránkyní křesťanské víry. U nás sice její jméno upadlo v pozapomenutí, ale jen málokdy ví, že právě honosný průvod, odvážející tuto mladičkou šlechtičnu z Velké Moravy do daleké ciziny, možná připomíná lidový zvyk zvaný Jízda králů. Není totiž vyloučeno, že mladičký král v dívčím kroji představuje ve skutečnosti mladou dívku královské krve. Bílá růže v jejich ústech je, podobně jako lilie, symbolem panenství.
Vysílání: 27.10., 13.10 hod., ČT2
Opakování: 28.10., ČT2., 29.10., ČT2., 02.11., ČT2

14.10.2019 13:10:15 Redakce | rubrika - Noc kostelů/ Víra