zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Publikace IDU se věnuje statusu umělce

Přebal

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Institut umění – Divadelní ústav vydává publikaci Status umělce, Příspěvky k diskuzi, která ve čtyřech kapitolách představuje řadu argumentů, příkladů konkrétních řešení a přispívá tak k aktuální diskuzi o statusu umělce a umělkyně v ČR. Publikace vychází v rámci vědecko-výzkumného projektu, který se tématem zabývá.

Publikace obsahuje čtyři kapitoly. První se věnuje mezinárodnímu kontextu a přináší přehled doporučení UNESCO a orgánů Evropské unie. Kapitola příklady ze zahraničí nabízí příklady řešící status umělce ve vybraných evropských zemích (Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Irsko) i na úrovni EU a je de facto sborníkem mezinárodní konference Status umělce a umělkyně, která se konala v září 2022 v Praze. Další kapitola popisuje zakotvení statusu umělce v ČR a vybrané iniciativy českých organizací a sítí. V neposlední řadě publikace obsahuje hlavní zjištění pilotního výzkumu věnovaného otázkám, jak funguje umělec na trhu práce ČR. Sondy do kariér profesionálních umělců nabízí řadu postřehů samotných umělců i jejich intepretaci v rámci širšího kontextu. Publikace nabízí i shrnutí podnětů pro aplikaci statusu umělce v ČR.
Status umělce, Příspěvky k diskuzi vychází jako e-publikace a lze ji bezplatně stáhnout na www.prospero.idu.cz.

13.3.2023 10:03:47 Redakce | rubrika - Novinky...