zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Saul Steinberg: Mezi linií a textem

Saul Steinberg 1914

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Saul Steinberg (1914⁠–⁠1999), americký kreslíř s rumunskými kořeny, byl člověk se širokým kulturněpolitickým rozhledem, což se projevilo také v jeho díle, které pojednává o každodenním lidském životě s jeho paradoxy. Steinbergovy kresby, masky, koláže a asambláže jsou známé pronikavou analýzou moderní společnosti. Klíčovým se pro Steinberga stal pobyt v Miláně, kde studoval architekturu a debutoval kreslenými vtipy v satirickém časopise Bertoldo. Již tenkrát zaujal schopností vyjádřit hravými vizuálními zkratkami komplexní myšlenku s originální pointou nepostrádající důvtip. Steinberg byl skutečným příkladem homo ludens v Schillerově slova smyslu. Prostřednictvím hry rozvíjel své myšlení a prozkoumával odlišné roviny významů, které pak rozpracovával v různých kontextech.

Po nástupu fašistického režimu v Itálii byl nucen emigrovat. Tato zkušenost se promítla také do jeho tvorby, a to především skrze pocit jisté psychické vykořeněnosti a neutuchající potřeby nalézt své místo na geografické mapě světa. Azyl našel v USA a New York se stal jeho domovem a inspirativní uměleckou základnou.
Nejznámější je Steinbergova tvorba pro populární časopisy, jako byl The New Yorker. Jeho pozdější práce jsou více filozoficky zaměřené a jejich pojetí je abstraktnější. Svůj životní pocit byl schopen vyjádřit pro publikum srozumitelným jazykem, nikdy však nerezignoval na hlubší souvislosti. Steinberg o sobě mluvil jako o „spisovateli, který kreslí“. Jednoduchými liniemi zaznamenával svůj specifický pohled na okolní svět, viděný očima bedlivého pozorovatele, všímajícího si stereotypů a absurdity lidského konání. Dokládá to i deset kresebných prací ze Sbírky grafiky a kresby Národní galerie Praha, pocházejících z velkorysého daru nadace The Saul Steinberg Foundation, New York.
Výstava potrvá ve Veletržním paláci do 10. srpna 2023.

28.5.2023 18:05:23 Redakce | rubrika - Výstavy