zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Výtvarné tipy 25. týden

Egypt z výšky

autor: Česká televize  

zvětšit obrázek

Rozluštěné poklady: Zapomenutý faraon
Nedávný nález poškozených ostatků panovníka v jednom staroegyptském městě přiměl historiky k přepsání učebnic dějepisu. Epizoda z dokumentárního cyklu BBC (Premiéra). Abydos, město postavené ve stínu posvátné Anúbisovy hory, patřilo ve starověkém světě k nejstarším a nejvýznamnějším. Bylo důležitým náboženským centrem starověkého Egypta. V nedávné době zde při vykopávkách archeologové odhalili záhadný hrob, který přinesl nové poznatky o temném období egyptských dějin, kdy válčil každý s každým, a klidně mohla beze stopy zmizet celá panovnická dynastie. Nápisy nalezené v hrobce totiž označovaly krále Horního a Dolního Egypta, o němž dosud nikdo neměl ani tušení. Podle historických záznamů zapomenutý faraon a jeho dynastie nikdy neexistovali. Kdo byl tento panovník? Kdo byli jeho nepřátelé? A kdo se nakonec odvážil provést královraždu?
Vysílání: 22.6., 21.30 hod., ČT2
Opakování: 26.6., ČT2., 28.6., ČT2

Putování s párou 2 (9/10) - Krajem husitů
Od hlubin Chýnovských jeskyní, přes sklepení husitského Tábora až k barokním výšinám kláštera v Klokotech putuje Pepa Polášek. A stařičká parní lokomotiva se tentokrát porouchá! Co ji nahradí? Režie P. Lokaj (Premiéra). Stařičká parní lokomotiva z konce 19. století zvaná Čtyřkolák se vydává kopcovitou krajinou až k Chýnovské jeskyni. Pepa Polášek se dozvídá poutavý příběh o objevu tohoto podzemního bludiště. Nepominutelnou zastávkou na cestě zpět do Tábora je Kozí Hrádek, kde mistr Jan Hus sepsal své nejznámější traktáty. Ještě před tím však zadýchaného, porouchaného Čtyřkoláka střídá o něco mladší a svižnější lokomotiva Bardotka. V malebném Táboře si vyslechneme pikantní legendu o pomstě architekta, který zbudoval druhý největší gotický sál v Čechách. A na Pepu čeká ještě jedno bludiště: labyrint sklepů zbudovaný za několik století pod Táborem. V Housově mlýně zase obdivuje sbírku replik středověkých zbraní. A nejsme zdaleka na konci: při putování kolem Tábora nelze vynechat barokní perlu, totiž klášter v Klokotech. A pouť nás zavede i do Jistebnice, kde byl kdysi nalezen slavný kancionál s notovým záznamem chorálu Ktož sú boží bojovníci.
Vysílání: 23.6., 21.05 hod., ČT2
Opakování: 24.6., ČT2., 26.6., ČT2

Egypt z výšky
Další z projektů slavného režiséra Yanna Arthuse–Bertranda, který k natáčení využívá vrtulníky nebo horkovzdušné balóny. Francouzský dokument. Abú Simbel. Horní Egypt. Místo zasvěcené nejvyššímu bohu Amonovi, nepoznatelnému stvořiteli. Chrám je starý čtyři tisíce let. Ani dnes však neztratil nic ze své velkoleposti. Záhadný svět hieroglyfů, tajemných hrobek a božstev se zvířecími hlavami. Dvakrát do roka se tu koná tradiční slavnost. Sjíždějí se sem lidé z celého světa, aby na vlastní oči spatřili vcházet slunce do chrámu. Když sluneční paprsky proniknou dovnitř, ozáří sochu faraóna Ramesse druhého. Je to neobyčejný zážitek. Jako bychom se vrátili zpátky v čase. Počátky starého Egypta se datují do doby tři tisíce let před Kristem. Luxor... Karnak... slavné chrámy, o kterých se učíme ve škole, stejně jako o úrodném údolí řeky Nilu, které vzkvétalo díky pravidelným záplavám. Fascinuje nás Údolí králů a jeho tajemné hrobky... a v duchu putujeme egyptskými dynastiemi.
A jednoho dne staneme v úžasu před pyramidami v Gíze a ptáme se, jak byly tyto obří stavby zbudovány a k čemu sloužily. Starověké památky nabízejí fascinující podívanou, je však toto skutečný Egypt? S faraóny se tu setkáme na každém kroku, ale jak v této tisíce let staré zemi žijí lidé dnes? Snad jedině pohled z výšky nám umožní doopravdy poznat Egypt s jeho více než sto milióny obyvatel, jejichž životní rytmus odpradávna řídí řeka Nil. Takže se vydejme na další výpravu známého autora Yanna Arthuse Bertranda, milovníka pohledů z výšky a dokumentační analýzy.
Vysílání: 25.6., 09.50 hod., ČT2

Stopy, fakta, tajemství: Mystérium pražského orloje
Jaká poselství ukrývá geniální staroměstský hodinový stroj? Reportér Stanislav Motl pátrá v dokumentárním cyklu České televize po záhadách a neznámých historických souvislostech (2013). Režie B. Hollanderová. Není tomu tak dávno, kdy si pražský orloj prohlédlo i několik odborníků ze švédské Upsaly. Obdivovali unikátní technické zařízení, které pracuje již od 15. století, vzdali hold astronomické části orloje, také jeho výzdobě. A pak jeden z odborníků, podle vyprávění dlouholetého orlojníka Otakara Zámečníka, řekl něco v tom smyslu, že pražský orloj lze přirovnat k raketoplánu 15. století. Vyjádřil tak skutečnost, že dávní tvůrci orloje vytvořili na svou dobu zcela ojedinělé a nevídané dílo. Dodejme, že staroměstský neboli pražský orloj je ojedinělý dodnes. A kromě toho stále ukrývá mnohá tajemství. Například: Kdo je vlastně autorem orloje? Byl to legendami opředený mistr Hanuš, kterého prý pražští radní, aby již nikdy nemohl postavit podobné dílo, nechali oslepit? A kdo byli zasvěcenci z kamenických hutí, kteří na orloji zanechali poselství pro příští generace? Některá z těchto tajemství se pokusil rozluštit Stanislav Motl, a sice v dalším pokračování svého cyklu Stopy, fakta, tajemství.
Vysílání: 26.6., 06.05 hod., ČT2

Divy starověku (6/10)
Památníky kolosálnější než ty současné, obdivuhodná válečná plavidla, technologie, které stále vyvolávají úžas. Americký dokumentární cyklus představuje starověké objevy a vynálezy. Jak vznikl první víceúčelový nástroj na světě? Je až závratné pomyšlení, že je téměř dva tisíce let starý! Znali snad staří Egypťané nástroje ještě vyspělejší než jsou naše? Odpověď se možná ukrývá v záhadném staroegyptském artefaktu. Tento žulový válec se vymyká našemu chápání. Jeho existenci jsme si neuměli vysvětlit. Na pohled to není nic tak ohromujícího, jako třeba zlatá maska nebo předměty osázené drahokamy. Ale z hlediska pochopení technické vyspělosti starověkého Egypta je to doslova poklad! Vzácný nález je dnes uložený tři tisíce kilometrů od Egypta v londýnském Petrieho muzeu a řadí se k nejpozoruhodnějším artefaktům v jeho sbírkách.
Vysílání: 26.6., 16.55 hod., ČT2
Opakování: 29.6., ČT2., 01.7., ČT2

Nejzajímavější města na světě (1/6)
Úchvatná cesta po světových metropolích. Centrech bohatství, moci, průmyslu a inovací, která nikdy nespí. Americký dokumentární cyklus. Světové metropole nemusí být nutně ta největší města světa, ale rozhodně disponují největší ekonomickou a politickou mocí. Sídlí v nich burzy, nadnárodní korporace a jiné důležité instituce. Pulsující život těchto měst se nikdy nezastaví. Proto si tato centra bohatství, moci, průmyslu a novátorství zcela jednoznačně zaslouží místo mezi nejvýznamnějšími městy světa. Na naší obrazové cestě navštívíme ty nejzajímavější metropole – New York, Londýn, Paříž, Singapur, Hongkong, Peking, Tokio a Dubaj.
Vysílání: 26.6., 18.30 hod., ČT2
Opakování: 29.6., ČT2., 02.7., ČT2

Artmix
V červnovém měsíčníku přineseme tipy na letní výlety za uměním. Vybrali jsme ze zajímavých výstav a galerií Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou, Galerii Klatovy / Klenová, kde je vnitřní i vnější expozice soch Jana Hendrycha, Kabinet Chaos v obci Střítež a další pozoruhodné vizuální události. Režie J. Chytilová (Premiéra). Blíží se léto, a to je čas na výlety za uměním. A tak jsme pro vás vytipovali zajímavá místa a výstavy. Pozveme vás do Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou, jehož zdařilá konverze byla oceněna v roce 2013 cenou Grand prix architektů a v roce 2018 se dostala do nominace na cenu Miese van der Rohe. Vedlejší budova Kotelny je také inspirativní prostor, konají se tu různé akce, a funguje tu galerie. V letošním roce oslavil významný český sochař Jan Hendrych své 85 narozeniny. Výlet do Klatov stojí za to. Výstava s názvem „85“ sochaře Jana Hendrycha v Galerii Klatovy / Klenová je poctou umělci k jeho osmdesátému pátému výročí narození. Výstavní projekt má retrospektivní charakter a klade si za cíl postihnout a v ucelené formě představit dílo této mimořádné sochařské osobnosti. Výstava je členěna na dvě části – venkovní expozici v areálu sochařského parku na hradě Klenová a vnitřní expozici ve výstavních prostorách zámku. Prezentovány jsou práce od 60. let 20. století do současnosti a to včetně kreseb a grafik. Nápad uskutečnit ve Stříteži galerii, přišel postupně z potřeby rozšířit kulturní dění Poličky i na její satelitní vesnici Střítež. Snahou je zaměřit se na problematiku dnešní vesnice, lidí žijících na venkově a blízko přírody obecně. Galerii Kabinet Chaos v obci Střítež vede od června 2011 Veronika Šrek Bromová a je zároveň i pokračováním její umělecké tvorby. Vybudovala ji ve stodole u domu, kde bydlí a vybírá podle vlastních slov umělce začínající i známé, kteří se ve své tvorbě zaobírají tématy blízkými přírodě. Z velké části se jedná o malby, fotografie nebo videa, které zachycují buď běžný život, nebo usilují o transformaci našeho každodenního vnímání. V současné době tu vystavuje Marta Hošková a Marek Rejent.
Vysílání: 23.6., 23.10 hod., ČT art
Opakování: 27.6., ČT art

Kabinet kuriozit
Příběh polozapomenutých kabinetů divů – pokladnic ojedinělých uměleckých předmětů, podivných artefaktů a cestovatelských vzácností. Francouzský dokument Arte. Kabinety kuriozit vznikly v 16. století, v době převratných objevů, kdy stoupal zájem o různé zvláštnosti. Princové, šlechtici i učenci se předháněli v touze po výjimečnosti. Na všech evropských královských dvorech vznikaly místnosti, jimž se německy říká kunstkammer, plné artefaktů, dokumentujících měnící se dobu. Stávalo se také, že nepojímaly pouze předměty samotné, ale i jejich obrazy. A každý obraz nesl nějaký skrytý význam, tříbilo se tak umění analogie a vznikal nový pohled na svět, v němž hlavním tématem byl vztah člověka k přírodě.
Vysílání: 23.6., 00.05 hod., ČT art
Opakování: 24.6., ČT art., 27.6., ČT art

13.6.2022 21:06:11 Redakce | rubrika - Z éteru

Časopis 33 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Ti druzí (MdB)

Články v rubrice - Z éteru

Velikáni filmu... Irena Pavlásková

Ivana Chýlková (Čas sluhů)

Čas sluhů
Její vášní se stala manipulace s lidmi. Český film (1989). Hrají: I. Chýlková, K. Roden, J. Aster ...celý článek


Město šílenců film o bezohledné mediální manipulaci

Dustin Hoffman a John Travolta (Město šílenců)

Město šílenců
Neštěstí druhých je jeho denním chlebem. Dustin Hoffman a John Travolta v hlavních rolích ame ...celý článek


Velikáni filmu... Jiří Langmajer

Jiří Langmajer (Všiváci)

Všiváci
Tragikomický příběh dvou bratrů, které rozdělila jedna žena. Možná dvě… Zatímco Miki je špičk ...celý článek


Duchařská veselohra režiséra Zdeňka Podskalského

Bílá paní

Bílá paní
Duchařská veselohra režiséra Zdeňka Podskalského podle povídky Karla Michala Jak Pupenec ke štěst ...celý článek


Literární tipy 34. týden

Poslední aristokratka

Svatební cesta do Jiljí
Adepti manželství, dříve než se rozhodnete, podrobte svůj vztah zatěžkávací zkoušce ...celý článek


Výtvarné tipy 33. týden

Velká čínská zeď

Sto divů světa II (8/13)
Obrazová mozaika vytvořená z nejkrásnějších a nejzajímavějších míst naší planety & ...celý článek


Filmové tipy 33. týden

Pohled na lásku

Přijde září
I miliardář má své staré dobré zvyky, kterých se jen tak nevzdá. Gina Lollobrigida a Rock Hudso ...celý článek


Dokumenty o osobnostech - Slovenská čítanka

Michal Tallo (Zdroj: duhovyrok.sk)

Slovenská čítanka: Zuska Kepplová
Portrét novinářky a několikanásobné finalistky ceny Anasoft litera, která ...celý článek


Thriller Dějiny násilí

Dějiny násilí

Dějiny násilí
Vedl spokojený život s rodinou… dokud se nestal hrdinou a vrahem. Kanadský koprodukční ...celý článek


Kino Art: Slepička Rjaba a Swannova láska

Swannova láska

Slepička Rjaba
Ať zhyne práce, činorodost a prosperita aneb jak po dlouhých letech v emigraci vnímal pád So ...celý článek


Výtvarné tipy 34. týden

Pugam, město tisíců chrámů

Sto divů světa II (9/13)
Cesta po úžasných místech celého světa. Města Baracoa, Mahábalípuram a Rio de Jane ...celý článek


České filmové tipy 34. týden

Andělé všedního dne

Andělé všedního dne
Bolek Polívka ve filmu podle bestselleru Michala Viewegha o andělech, lásce a umírání. ...celý článek


21. srpen 1968 filmové připomínky

Vilma Cibulková (Zemský ráj to napohled)

Zemský ráj to napohled
Vilma Cibulková v hlavní roli tragikomického koprodukčního filmu o osudovém roce 196 ...celý článek


Filmové tipy 34. týden

Vášeň Anny Magnaniové

Tajnosti Paříže
Jean Marais jako šlechtic, který se neváhá postavit na stranu chudých a bezbranných. Franco ...celý článekČasopis 33 - sekce