zvláštní poděkování
Quantcom.cz

NETHOVOR - detail

Martin

HILSKÝ

Martin HILSKÝ

* 1943

Praha

ČR

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury na Univerzitě Karlově, patří k předním českým překladatelům Shakespearova díla. Své bravurní, sofistikované konstrukce Hilský vždy opírá o důkladnou znalost jazyka a dobových reálií: jeho překlady jsou tak - při vší pokoře vůči předloze - jiskřivé a moderní.

První shakespearovský překlad vytvořil Martin Hilský v roce 1984: o Sen noci svatojánské ho tehdy požádal režisér Karel Kříž. Od té doby přeložil Martin Hilský už více než 20 Shakespearových her. Večer tříkrálový převedl do češtiny v roce 1999, v témže roce dokončil i překlad Hamleta. Hru Romeo a Julie - jejichž slovenské pasáže pořídil Lubomír Feldek - přeložil Hilský pro loňskou premiéru Slavností v roce 2004. Letos vypracoval „na oplátku“ české části textu pro Feldekův nový slovenský překlad Kupce benátského.

Profesní dráha: Do roku 1965 studoval angličtinu a španělštinu na FF UK v Praze. V roce 1968 byl v konkursu vybrán na stipendijní pobyt na univerzitě v Oxfordu a jeden rok (1968-69) působil jako mladší vědecký pracovník na Linacre College. V letech 1989-98 stál v čele Ústavu anglistiky a amerikanistiky UK, nyní zde působí jako profesor.

Martin HILSKÝ - kompletní životopis...

 


Záznam NetHovoru 1.3.2017


* Vážený pane Hilský, je nám velkou ctí a potěšením přivítat Vás při druhém setkání se čtenáři našeho portálu. Můžete přiblížit jaký byl Váš dnešní den. Či co Vás ještě čeká. Redakce

Dobrý den, děkuji Vám za pozvání. Ráno jsem pracoval z domova na knize, kterou právě připravuji. Po obědě jsem odjel na tiskovou konferenci k premiéře Macbetha v Divadle ABC. Doufám, že mě čeká příjemný večer.

* Čím jste chtěl být jako malý? Jitka

Dobrý den, od dětství jsem věděl, že můj profesní život se bude týkat knih, jazyků. Později jsem velké přání stát se překladatelem, toto přání se mi splnilo. M. Hilský

* Pane Hilský, překladům Shakespearova díla se už věnujete dlouhou dobu. Vzpomenete si na svou první hru? Přistupoval byste k ní dnes jinak? Dana, Ostrava

Dobrý den, můj Shakespearovský překlad byl Sen noci svatojánské. Shodou okolností jsem byl požádán o překlad pro Divadlo ABC. Hru režíroval Karel Kříž, který mě požádal o tento překlad. Pan režisér si přál současný překlad, který by byl zároveň věrný Shakespearovi. Z toho přání vznikla velká a dlouhá práce, v podstatě moje celožitovní profesní orientace. M. Hilský

* W. Shakespear, který jeho titul je Vám nejbližší a proč a který Vám dal nejvíc překladatelsky zabrat? Pavel

Dobrý den, je to samozřejmě můj první překlad Sen noci svatojánské, poprvé je to vždycky nejtěžší. Ale následující překlad byla Marná lásky snaha, a to je snad nejtěžší komedie z hlediska jazyka, kterou jsem překládal. M. Hilský

* Dá se odhadnout, jak dlouho jste překládal jednu Shakespearovu hru? Mirek, Liberec

Dobrý den, to nelze. První překlad mi trval rok, pak už to bylo různé. M. Hilský

* Jaký druh literatury máte nejraději? Alena

Dobrý den, mám nejraději dobrou literaturu. Je mi jedno, zda je to poezie, próza nebo drama. M. Hilský

* Pane Hilský jaký bude Macbeth v režii Pavla Kheka? Tomáš

Dobrý den, to bohužel nemohu přepovědět, ale práci Pavla Kheka znám. Myslím si, že je to skvělý režisér s mimořádnou imaginací a zároveň s hlubokým vhledem do Shakespeara. M. Hilský

* Máte kromě Shakespeara čas překládat ještě něco jiného? Iva

Dobrý den, přeložil jsem už celého Shakespeara, takže v současné době bych mohl překládat jiné věci. Ale mám spoustu jiných tvůrčích plánů. M. Hilský

* Jak často jezdíte do Anglie? Jaké tam máte oblíbené místo? Dana od Plzně

Dobrý den, po roce 1989 jezdím do Anglie jednou za dva roky. Většinou na konferenci do Stratfordu, které se účastní kromě akademiků rovněž režiséři a herci Královské Shakespearovské společnosti. M. Hilský

* Je podle vás v mladé generaci nějaký nadějný překladatel Shakespeara? Aleš

Dobrý den, určitě ano. Znám velmi nadějného překladatele Shakespearových Sonetů. Jeho jméno se určitě brzy dozvíte. M. Hilský

* Dobré odpoledne, když vidíte jiná zpracování Shakespeara, netrpíte někdy? Milena od Pardubic

Dobrý den, ano, trpím. Nejvíce v případě, že jde o představení lhostejné a profesionálně neadekvátní. Naopak mám obrovskou radost z představení, z nichž je patrno, že herci hrají s chutí. M. Hilský

* Sledujete současné britské divadelní hry? Aleš, Pardubice

Dobrý den, ne tak jak bych přál. Před dvaceti lety jsem se snažil číst co nejvíce ze současné britské dramatické tvorby, ale Shakespeare mě pohltil tak, že jsem na to neměl čas. M. Hilský

* Máte ke shakespearovským hrám vztah pouze jako překladatel, nebo hlubší - osobní? Martin, Lhotka

Dobrý den, ke všem hrám mám jak profesionální, tak i osobní vztah. M. Hilský

* Dobré odpoledne, vzpomenete se, od kdy se překládáte Shakespeara? Která je pro Vás nejoblíbenější hra? Věra

Dobrý den, můj první překlad vznikl v roce 1983, premiéra byla v roce 1984 v Divadle ABC (Sen noci svatojánské). Moje nejoblíbenější hry jsou Sen noci svatojánské, Marná lásky snaha a všechny tragédie. M. Hilský

* Sleduji některé vaše vystoupení na scéně, především v rámci LSS. Jak jste se k tomu dostal? Dan

Dobrý den, to byl dlouhý proces. Jednou jsem byl vyzván, abych napsal scénář založený na scénách ze Shakespeara a sám je doprovázel komentářem. Nejdříve jsem udělal pořad o Shakespearových šašcích a v poslední době pořad s názvem Pocta Shakespearovi. M. Hilský

* Chtěl jste někdy být hercem? Dan

Dobrý den, svým způsobem jsem hercem, protože moje profese univerzitního pedagoga obsahuje silný divadelní prvek. Musím stát před publikem a hrát sám sebe. M. Hilský

* Mnoho výrazů a obratů v původním jazyce může mít v jazyce překladu více významů. Ja to řešíte u Shakespeara? Radek, Pha8

Dobrý den, je to jeden z největších problémů překladu. Zvláště u Shakespeara dochází k mnohovýznamnosti velmi často. Tyto překladatelské problémy je třeba řešit případ od případu. M. Hilský

* Zajímalo by mě, jak probíhá práce překladatele - překládáte text od začátku do konce postupně, nebo třeba nejdříve některé nejzajímavější monology? Libor, Budějice

Dobrý den, překládám od začátku do konce. Ale vždy si každou hru předem přečtu a přemýšlím o jejím významu. Překlad je interpretace, a to předpokládá, že ke každé hře naleznete klíč. M. Hilský

* Můžete prozradit, kolik let se vlastně věnujete Shakespearovi? Honza

Dobrý den, Shakespearovi se věnuji, jestli dobře počítám, 33 let. M. Hilský

* Z angličtiny překládá i Vaše žena. Radíte se navzájem? Je to ona, kdo první čte Vaše překlady? Eva, Vinohrady

Dobrý den, ano, kdysi to tak bylo. Četli jsme si vzájemně překlady, ale teď už bohužel na to nezbývá čas. M. Hilský

* Váš překlad Shakespeara využívají různí inscenátoři, většinou Vás zvou na první čtenou. Zajímalo by mě, zda různé režijní koncepce, pro Vás i po letech odhalí v daném textu něco nového? Jiří, Trutnov

Dobrý den, ano, velmi často. Jsem za to vděčný. Každé setkání s dobrým režisérem je pro mě radost a zároveň poznání. M. Hilský

* Může si překladatel dovolit konstatovat, že scénická realizace se nepovedla? Vzniká u Vás nějaká emoce, pokud dramaturg s režisérem zasáhnou do textu necitlivě (tedy zda Vás to třeba rozčílí?). Ctibor

Dobrý den, může si to dovolit, protože i překladatel může mít vlastní názor a ten se nemusí vždy shodnout s názorem inscenátorů, ale je daleko lepší, když k tomu nedojde. Musím se přiznat, že jsem měl v tomto ohledu štěstí.

* Pane Hilský, stalo se Vám někdy, že jste mohl říct o některém z představitelů Shakespearovských postav, že mu role sedí, že je v ní ten pravý? Dušan

Dobrý den, ano, určitě, mnohokrát.

* Máte svou oblíbený Shakespearův titul? Blanka

Dobrý den, mou nejoblíbenější knihou Williama Shakespeara jsou jeho Sonety. K mé velké radosti dvoujazyčné vydání jeho Sonetů v mém překladu našlo velkou odezvu u čtenářů.

* Zaskočila Vás při překladatelské práci nějaká postava? Petr, Vršovice

Dobrý den, zaskočily mě skoro všechny postavy a často jsem se s tím dlouho musel vyrovnávat.

* Kdybyste si mohl některou z Shakespearovských ženských postav vybrat za pomyslnou manželku, která by to byla a proč? .) Radek

Dobrý den, myslím, že by to byla nejspíše Viola, případně Rosalinda, ale mám obavu, že už jsou dávno zadané:)

* Můžete prozradit jaký titul bude letos premiérový na Pražském hradě? Konzultujete překlad s manželkou? Zdraví Hana, Dejvice

Dobrý den, ano, letošní premiérou na Hradě bude Hamlet. Dříve jsem překlady s manželkou probíral, dnes už na to nezbývá čas.

* Měl jste možnost navštívit londýnské divadlo Globe? Honza

Dobrý den, ano, měl opakovaně. Dokonce jsem viděl první představení, což byli Dva páni z Verony.

* Jaký je Váš názor na aktualizaci scénického ztvárnění (např. Hamlet na motorce apod.)? Marek

Dobrý den, záleží na tom, o jakou aktualizaci jde. Hamlet na motorce, Hamlet v texaskách nebo v jakémkoliv jiném aktualizujícím kostýmu mi nevadí, pokud je zachován jeho text.

* Máte nějaký okamžik, kdy je pro Vás překlad skutečně ukončený? Předpokládám, že to bude jinak u beletrie, jinak u divadelní hry? Nebo se pletu? Jano, Bratislava

Dobrý den, podobně jako žádná hra nekončí svým koncem, protože její významy trvají i za koncem hry, je to podobně i s překladem. Na každý překlad myslím i poté, co ho dokončím.

* Pane Martine, kterého svého překladu si nejvíce vážíte? Ludmila

Dobrý den, především si vážím svého překladu Sonetů a myslím si, že překlad komedie Marná lásky snaha je také docela povedený.

* Navštěvujete Městská divadla pražská jako divák, pokud ano jaké představení Vás poslední dobou nejvíce zaujalo a proč? Lída

Dobrý den, nemohl jsem z časových důvodů Divadlo ABC navštěvovat tak často, jak bych chtěl. Ale v nejbližší době to zcela jistě napravím.

* Pane Hilský v podstatě jste Shakespearovský specialista. Dokáže Vás autor ještě něčím překvapit? Martin, Brno

Dobrý den, každý překlad další hry mě vždycky něčím překvapil. Při každém překladu jsem začínal od píky. Člověk se naučí řemeslo, ale to nestačí. A Shakespeare vás vždycky překvapí.

* Co rád děláte když nepřekládáte? .) Marta

Dobrý den, mám velmi často veřejná vystoupení a přednášky, a to je časově velmi náročné. Když nepracuju, rád chodím do lesa řezat dříví, nebo pracuji na zahradě.

* Bude se hrát Shakespear za 100 let? Pavel

Dobrý den, vědět to nemohu, ale myslím, že bude. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by k tomu nedošlo.

* Pravidelně se účastníte setkání vědců zabývajících se Shakespearem. Je něco nového? Karel

Dobrý den, je vždycky něco nového. Jeden z mnoha příkladů může být kniha Jamese Shapira s názvem 1599.

* Dobrý den pane Hilský, máte jako překladatel nějaký sen? Existuje nějaký autor, kterého byste rád přeložil? Eva

Dobrý den, přiznám se Vám, že po Shakespearovi je těžké překládat někoho jiného. Přeložil jsem nedávno Marlowova Doktora Fausta a také jednu krásnou, mystickou báseň T. S. Eliota Čtyři kvartety. Byla to úžasná práce, ale Marlowův jazyk se podle mého názoru Shakespearovi nevyrovná.

* Vážený pane Hilský, mnohokrát děkujeme za příjemné odpoledne, které jsme mohli spolu s Vámi strávit u Internetu. Vaše slovo závěrem? Redakce

Dobrý den, děkuji Vám za pozvání a všem návštěvníkům chatu za spoustu otázek. Přeji všem příjemný zbytek dne. M. Hilský

NETHOVORY - již 778

VYHLEDÁVÁNÍ - podle data

 

VYHLEDÁVÁNÍ - podle jména

Najdi
 

červenec 2003

 

reklama

Asociace profesionálních divadel České republiky

Záznam NetHovoru z 25.8.2020 - Jan CINA

* Vážený Honzo, vítáme Vás u internetového rozhovoru a děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Můžete přiblížit, jaký byl nebo ještě bude Váš dnešní den, a jak se kamarádíte s Internetem. Redakce

Dobrý den. Den je slunný a celkem rozlítaný. právě jsem doletěl.

* Dobré odpoledne, co vás vedlo ke spolupráci s FOK? Máte rád symfonickou hudbu a zvuk? Věra

Dobré odpoledne i Vám. Ke spolupráci mě přivedlo samotné FOK, které mě oslovilo. A pak má vášeň pro téměř jakoukoli hudbu.

* Proč, by podle Vás, měl člověk přijít na koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK? Radek

Protože to je pokaždé jedinečný a dechberoucí zážitek.

Jan CINA - celý NetHovor